Etik Kurallar

Saygısever Ltd.Şti. Etik Sözleşmesi

İşbu sözleşme; iş etiği kuralları sözleşmemiz, iş ilkelerimiz, iş etiğimiz ve İnsan Kaynakları uygulamalarımız ile birlikte, çalışma hayatımızda karşımıza çıkabilecek sorunlara ve sorumluluklarımıza rehberlik etmek üzere ve Saygısever Ltd.Şti. çalışma prensiplerini belirlemek üzere düzenlenmiştir.

Dürüstlük

Saygısever Ltd.Şti.; tüm süreçlerde ve iş ilişkilerinde dürüstlük, şeffaflık ve iş ahlakı içinde çalışmayı önemser. Şirket; dürüstlük, şeffaflık ve iş ahlakı içerisinde faaliyetlerini sürdürürken, tüm çalışanlarından ve çözüm ortaklarından da bu değerlere uygun hareket etmelerini bekler. İş ilişkisi içinde bulunduğu tarafların bu değerleri zedeleyecek tutum takınması durumunda iş ilişkisine son verme kararına sahiptir.

İş Ahlakı

Saygısever Ltd.Şti.; yolsuzluk, şantaj ve güveni kötüye kullanma gibi davranışları tasvip ve tolere etmez. Yolsuzluk karşıtı düzenleme veya uygulamaları ihlal etmez, rüşvet gibi usulsüz tekliflerde ve haksız avantaj elde edecek tekliflerde bulunmaz ve böyle teklifleri kabul etmez.

Gizlilik ve Gizli Bilgilerin Korunması

Gizli bilgiler; paylaşılması durumunda şirkete zarar, üçüncü kişilere ise çıkar sağlayabilecek finansal, teknik, ticari, özlük ve stratejik bilgilerdir. Şirkete, çalışanlara ve diğer üçüncü şahıslara ait ticari sırlar ve gizli bilgilerin korunması şirket için hassas bir konudur. Saygısever Ltd.Şti. çalışanlarının bulduğu, oluşturduğu, geliştirdiği ve uyguladığı her türlü fikir ve strateji, bunlara ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar, analizler, veri tabanları ve diğer bilgiler; büyük çabalarla meydana getirilmiştir. Her biri ayrı değer ifade eden bu unsurlar, Saygısever Ltd.Şti.’ye özeldir ve özenle korunmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte, Saygısever Ltd.Şti., birlikte çalıştığı kurum ve kişilere ait gizli bilgilerin korunmasına ve paylaşılmamasına özen gösterir ve tüm çalışanlarını bu konuda bilgilendirir. Ayrıca, çalışanların özlük dosyalarındaki kişisel bilgiler şirket içerisinde paylaşılmaz.

İnsan Hakları

Saygısever Ltd.Şti.; performans, kişisel gelişim ve terfi konuları da dahil olmak üzere çalışanlarına ve çözüm ortaklarına karşı hiçbir konuda ayrımcılık yapmaz.

Hukuka Uygunluk

Saygısever Ltd.Şti.; faaliyetlerinde ulusal yasa ve hukuk ile ilgili uluslararası anlaşmalara uygun davranır, çalışanlarını da bu yönde hareket etmeleri için yönlendirir ve aksi durumları tolere etmez. Aynı şekilde, çözüm ortaklarının da bu ilke doğrultusunda hareket etmesini bekler.

Çevre Bilinci

Saygısever Ltd.Şti., tüm operasyonlarında çevreye olumsuz etkiyi en aza indirgemek için büyük çaba gösterir. Çevreyi temiz tutmak ve korumak konusunda duyarlıdır. Kaynakların korunması, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm gibi konularda çalışanlarını bilinçlendirir, sosyal sorumluluk projelerini destekler ve tüm çalışanlarının da bu konularda hassasiyet göstermesini bekler.

Ücretsiz Kargo

50 TL üzeri tüm alışverişlerde...

Fırsatlar

Her gün yeni bir fırsat...

Güvenli Alışveriş

248 Bit Şifreleme ile Güvendesiniz...

24/7 Online Destek

0224 251 99 44